Spužvene ribe

Su mamci koji imitiraju manje primerke riba kojima se grabljivice hrane. Izrađene su od sunđera krupnije granulacije, prošivene sa 2 ili 3 jednokrake ili trokrake udice i sve to spojeno u olovnu glavu koja joj daje težinu i balans.

Izrađujemo ih u sledećim dimenzijama
Dužina: 15-20-25cm
Težina: 30, 32, 34, 37, 45, 50g
Izrađujemo ih u 7 dekora:
ML – Mladica
PP – Potočna Pastrmka
KP – Kalifornijska Pastrmka
LI – Lipljan
GR – Grgeč
CB – Crno-Belo
SK – Skuša

Pošto su većih dimenzija namenjene su krupnim predatorima kako rečnim tako i morskim.

Prezentacija: Ono što važi za sunđerastog peša važi i za sve ostale mamce od sunđera, s tim što spužvene ribe najbolje rezultate postižu u rano jutro i sumrak i pri povišenim vodostajima reka, dok za jezera nema pravila. Svaki ribolovac treba da izgradi neku svoju tehniku, a to se postiže čestim izlascima na vodu i praćenja ponašanja predatora u različitim periodima godine npr. (zimski period treba pretraživati dublje delove reke ili jezera jer je tu koncentracija prirodne hrane grabljivica najveća) ostali periodi godine plići delovi reka, mada svako pravilo ima izuzetaka.

icon
5

Spužvene ribe

Pogledajte našu ponudu.

Spužvene ribe
Dužina: 15cm
Težina: 30g

Spužvene ribe
Dužina: 20cm
Težina: 34g

Spužvene ribe
Dužina: 25cm
Težina: 37g