100% HANDMADE

Naši proizvodi

Od silikona radimo (glavinjare i cofove), a od sunđera (peševe, vretenare, vijune i spužvene ribe).